HAKKIMIZDA

Bu alana hakkımızda ile ilgili bir açıklama gelecek

S.S. Kozak Bucağı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

Kooperatifimiz 1968 yılında 18 ortak ile faaliyetine başlamıştır. 1974-1975 yılları arasında yore ekonomisine büyük katkılarda bulunmuş, çam fıstığının ülkemiz ve yöremiz ekonomisine kazandırılması yönünde büyük çabalar göstermiştir.

Kooperatif faaliyetlerinin durduğu 1983-1989 yılları arasında yore üreticilerinin ürettiği çam fıstığı da hızla değer yitirmiş, buna bağlı olarak da üreticiler yaşlı fistic çamlarını keserek kereste olarak değerlendirmişler ve bunun sonucunda 1983-1989 yılları arasında verilmli fistik çamı alanları %25 azalmıştır. 1989 yılında kooperatifleşmenin bilincinde olan ve tarım üreticisinin ancak bu tür ekonomik örgütlenmelerle refah düzeyini yükseltebileceğine inanan kooperatif ortaklarının özverili çalışmaları ile kooperatife yeniden işlerlik kazandırılmıştır. 1990 yılında Tarım Bakanlığı’ndan işletme kredisi alan kooperatif; ortak yapısını yeniden oluşturmuş, ürün alımına başlayarak ihracatçıya mal satışına başlamıştır. Kooperatif iç çam fıstığı satışlarını 1990 yılından itibaren her yıl nerede ise geometrik olarak katlayarak yükselmiştir. 1990 yılında ise 2.5 ton olan satışlarını 1990 yılından 2000 yılına kadar alınan kabuklu çam fıstığının fason işletmelerde kırdırılarak faaliyetine bu şekilde devam etmiştir. 1999 yılında kooperatif yönetimi, yörede egemen olan çam fıstığının işlenebilmesi için modern bir tesise gereksinim olduğu sonucuna vardığından; böyle bir tesisin projelendirilmesi çalışmalarına başlamış, çalışmalarda tesisin tamamen yerli mühendislik ve teknoloji ile gerçekleştirileceği görüşülmüştür. Yatırım maliyeti ile ilgili çalışmalarda ise böyle bir yatırımın kooperatif öz kaynakları ile gerçekleştirilebilme olanağının bulunmadığı ancak Devlet katkısı ile yaşama geçirilebileceği anlaşıldığından proje Kooperatif çalışma alanı orman içi köyler olması da göz önüne alınarak Ortaköy’e sunulmuştur.

 

Yöre Halkına Katkılarımız

Ekonomik Katkılarımız

Kooperatif yörenin egemen ürünü olan çam fıstığının alım satımında önemli bir denge unsurudur. 1990’lı yıllara kadar önemli miktarlarda Ortadoğu ülkelerine olan ihracatin yönü Kooperatifin özverili ve bilinçli çabaları ile Avrupa ve Amerika ülkelerine dönmüştür. Bu da hem kayıt içi ekonomiye katkı sağlamış hem de ülkenin döviz kaybı engellenmiştir. Ürünün gelişmiş ülkelerde Pazar bulması dış satım fiyatlarında yöre ve ülke yararına gelişmeler sağlamıştır. Yöre ürününün spesifik özellikleri ve kalitesi batı ülkelerinde özellikle aranmasına ve talep edilmesine neden olmaktadır. Ürünün dış pazardaki bu avantajı yıllara göre artan ya da azalan ürün miktarının fiyat üzerindeki olumsuz baskılarını da engellemektedir. Burada önemli tek husus kooperatifin dış satım fiyatlarını belirlemede bu yöre kadar oynadığı ve bundan sonra oynayabileceği rolün yitirilmesidir.

İstihdama Katkılarımız;

Kooperatifimiz Ortaköy desteği ve kredisiyle üretime aldığı tesiside şu anda 20 kişiye istihdam sağlamaktadır.

Ülkemize Katkılarımız

Ekonomiye Katkılarımız

Kooperatifimiz ülkeye döviz kazandırmaya devam edecek ve bu her yıl bir önceki yıla göre hep artarak sürdürülecektir.

Kayıt İçi Ekonomiye Katkılarımız

Kooperatifin her ürün alışı işleme sürecindeki her harcaması, her satışı birebir kayıt altındadır. Bu her durumda devlete gelir stopaj vergisi, gelir ve kurumlar vergisi olarak katkı vermek demektir. Kooperatifin yörede yetişen her çam fıstığına ulaşabilmede gösteceği başarı beraberinde devlete getireceği katkıalarında artmasını sağlayacaktır.

Ülkede yetişen çam fıstığının %85’i; yörede yetişen çam fıstığının ise %95’i dış satıma yöneliktir. Bu haliyle ürün ülke için stratejik öneme sahiptir. Ürünün kayıt altına alınması bu nedenle zorunludur. Bunun en sağlıklı ve verilmli yolu ise pamuk zeytinyağı vb. Ürünlerde olduğu gibi prim sisteminin getirilmesidir. İyi bir control ve kayıt düzeniyle getirilecek bir prim sistemi tüm ürünün kayıt altına alınmasını sağlayacak bu da ülkeye daha çok dövizin girmesini ve devlete daha çok vergini ödenmesini beraberinde getirecektir.

 

TESİSLERİMİZDEN KARELER